Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna
Medycyna rodzinna
Ginekologia i położnictwo
Pediatria
Endokrynologia
Chirurgia
Ortopedia
Onkologia
Medycyna pracy
Diabetologia
Alergologia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Psychiatria
Dermatologia
Diagnostyka obrazowa

 

Lek. Łukasz Leończyk jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Specjalista Neurolog związany z Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie ukończył również szkolenie rezydenckie.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, uczestnik licznych konferencji naukowych i kursów doskonalących- posiada umiejętność wykonywania badania USG-Doppler tętnic domózgowych.

W NZOZ Salus udziela konsultacji neurologicznych dla dorosłych.