Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna
Medycyna rodzinna
Ginekologia i położnictwo
Pediatria
Endokrynologia
Chirurgia
Ortopedia
Onkologia
Medycyna pracy
Diabetologia
Alergologia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Psychiatria
Dermatologia
Diagnostyka obrazowa

 

Dr hab. n. med. Adam Durczyński

Dr hab. n. med. Adam Durczyński jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej oraz specjalizantem w chirurgii onkologicznej (od 2015 roku). Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku. W 2010 roku obronił pracę doktorską, a w 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie chirurgii. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w trakcie pracy w Klinice Chirurgii Onkologicznej (2006-2008r.) oraz Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008 do chwili obecnej, obecnie na stanowisku adiunkta). Odbył staże zagraniczne w Klinice Chirurgii Szpitala Erasmus MC w Roterdamie oraz w Klinice Chorób Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie. Dr hab. Adam Durczyński jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów dotyczących tematyki chirurgii ogólnej i onkologicznej, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto jest autorem lub współautorem kilku rozdziałów w książkach do chirurgii onkologicznej oraz tłumaczeń na język polski podręczników chirurgii jamy brzusznej. Ponadto od ponad 10 lat prowadzi ćwiczenia, seminaria i wykłady z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii dla studentów polsko- i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr hab. n. med. Adam Durczyński wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii (pobrania i przeszczepienia nerek). Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym następujących chorób: nowotwory przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych, przerzuty nowotworowe), choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica dróg żółciowych), refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, przepukliny brzuszne, przepukliny w bliźnie pooperacyjnej, przepukliny pępkowe, przepukliny pachwinowe, choroby tarczycy, wole guzkowe, choroby żył, żylaki kończyn dolnych, choroby odbytu, żylaki odbytu, szczelina odbytu, choroby skóry wymagające leczenia zabiegowego, w tym dermatochirurgia estetyczna.

 

Dr n. med. Piotr Hogendorf

Dr hab. n. med. Piotr Hogendorf jest specjalistą chirurgii ogólnej i specjalistą transplantologii klinicznej. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2004 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Łodzi w Szpitalu im. Norberta Barlickiego.

W roku 2008 obronił, z wyróżnieniem, pracę doktorską dotyczącą chirurgii trzustki, której promotorem był Pan Profesor Janusz Strzelczyk.

Specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskał w 2012 roku, a w roku 2016 specjalizację z transplantologii klinicznej.

Od listopada 2013 roku pełni funkcję adiunkta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz ze studentami anglojęzycznymi z zakresu chirurgii ogólnej i transplantologii. W roku akademickim 2010/2011 wyróżniony prestiżowym tytułem „Nauczyciel Akademicki Roku” - „Teacher of the Year”.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji i kilkudziesięciu doniesień zjazdowych prezentowanych w kraju i zagranicą oraz współautorem tłumaczeń podręczników medycznych w języku angielskim.

Ma szerokie zainteresowania. Swoją wiedzę kliniczną systematycznie uzupełnia na licznych szkoleniach, kursach i stażach (m.in.: Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Royal Liverpool Hospital w Wielkiej Brytanii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Erasmus Medical University w Holandii, Klinika Chorób Wątroby Uniwersytetu w Barcelonie, Hiszpania). Włada biegle językiem angielskim.

Dr Piotr Hogendorf wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantacyjnej. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych, przerzuty nowotworowe), choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica dróg żółciowych), refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, przepukliny brzuszne, przepukliny w bliźnie pooperacyjnej, przepukliny pępkowe, przepukliny pachwinowe, choroby tarczycy, wole guzkowe, choroby żył, żylaki kończyn dolnych, choroby odbytu, żylaki odbytu, szczelina odbytu, choroby skóry wymagające leczenia zabiegowego w tym dermatochirurgia estetyczna.

Dr n. med. Hubert Jezierski

Dr n. med. Hubert Jezierski jest specjalistą ortopedą traumatologiem.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył w roku 2004. W roku 2012 z czołową lokatą złożył egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W roku 2017 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt. "Badania ultrasonograficzne struktur okolicy wcięcia łopatki u ludzi".

Naukowo współpracuje z Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmując się problematyką neuropatii nerwu nadłopatkowego i anatomią obręczy barkowej.

Specjalizuje się w ultrasonografii narządu ruchu, w szczególności ultrasonografii okolicy barku oraz w operacjach obręczy barkowej takich jak artroskopie barku, rekonstrukcje stawu ramiennego oraz alloplastyki stawu ramiennego. Należy do czołówki operatorów w Polsce w tej dziedzinie. Zakres operacji wykonywanych nie ogranicza się tylko do barku, ale również operacji w zakresie stawu kolanowego, w tym rekonstrukcji w obrębie kolana, alloplastyk stawu biodrowego oraz pełnego zakresu traumatologii narządu ruchu.

W NZOZ Salus dr Hubert Jezierski zajmuje się wykonywaniem diagnostycznych badań ultrasonograficznych narządu ruchu.

Dr hab. n. med. Dariusz Nejc

Dr hab. n. med. Dariusz Nejc jest lekarzem specjalistą z wieloletnim stażem. W 2008 r. obronił pracę habilitacyjną. W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Jest starszym asystentem UM i pracownikiem II Oddziału Chirurgii Onkologicznej Ośrodka Onkohematologii w Łodzi w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika.

Dr Nejc zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów onkologicznych a przede wszystkim specjalizuje się w leczeniu nowotworów skóry, piersi i przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Michał Podgórski

Dr n. med. Michał Podgórski ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 r. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto od 2014 pracuje jako wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie prac prowadzonych w ww. Zakładzie w 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Ponadto Dr Podgórski prowadzi wiele badań naukowych z zakresu radiologii, będąc przy tym kierownikiem grantu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pomimo młodego wieku może wykazać się znacznym dorobkiem naukowym, który w 2016 r. doprowadził do przyznania mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Oprócz publikowania wyników prac Dr Podgórski zajmuje się również popularyzowaniem nauki - został laureatem III miejsca w ogólnopolskim konkursie FameLab (https://www.youtube.com/watch?v=3PppORCf_tk)


Badaniami ultrasonograficznymi Dr Podgórski zajmuje się już od okresu studiów. Ukończył w tym zakresie liczne kursy oraz odbył staże zagraniczne m.in. w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Ponadto jest współorganizatorem i wykładowcą na kursach z zakresu USG.

 

♦ specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

♦ absolwent Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

♦ w latach 2000-2020 zatrudniony w WSZ w Płocku

♦ doświadczenie zawodowe w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej m.in. endoprotezoplastyka i artroskopia stawów, korekcja halluxów, dekompresja kanału nadgarstka, leczenie zachowawcze i operacyjne złamań

♦ zwolennik nowoczesnych rozwiązań operacyjnych m.in. Biopoly w częściowej protezoplastyce kolana, Internal Bracing w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, Hyalofast w rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawowej, implanty tytanowe do zespalania złamań techniką LCP oraz nieinwazyjnej stymulacji gojenia złamań

♦ wykorzystuje usg jako narzędzie codziennej pracy diagnostycznej

♦ uczestnik szkoleń i warsztatów krajowych i zagranicznych m.in. w Anglii, Austrii, Irlandii, Niemczech i Portugalii

♦ stale podnoszący kwalifikacje i ceniący kompleksowe podejście do pacjenta 

Lek. med. Jakub Jankowski

lek. med. Jakub Jankowski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obecnie - lekarz rezydent Kliniki Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych USK im. WAM w Łodzi.

Zainteresowania zawodowe i naukowe: chirurgia kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej, małoinwazyjne leczenie złamań - w tym osteoporotycznych, chirurgia nerwów obwodowych, leczenie bólu, wspomaganie leczenia migreny za pomocą blokad zwoju skrzydłowo-podniebiennych. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz kursów doskonalących. Członek towarzystw naukowych: PTNch, AAOS, NASS.

Specjalizacja:

  • Ginekologia i położnictwo

Posiada certyfikat USG genetycznego Fetal Medicine Foundation i certyfikat echo serca płodu Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej.

⇒ USG płodu 11.0 – 13.6 tygodni ciąży (tzw USG genetyczne I trymestru) – 250 zł (Wykonuje również kalkulację ryzyka trisomii 21, 18 i 13 według protokołu Fetal Medicine Foundation na podstawie wywiadu + USG oraz na podstawie wywiadu + USG + testu PAPP-A).

⇒ USG płodu 18 – 22 tygodni ciąży (tzw USG „połówkowe” lub USG genetyczne II trymestru) – 250 zł

⇒ USG płodu 28 – 32 tygodni ciąży (tzw USG III trymestru) – 250 zł

⇒ USG płodu „zwykłe” (tzn USG płodu z oceną masy płodu, objętości płynu owodniowego i przepływów Doppler – bez szczegółowej oceny anatomii płodu) – 200 zł

⇒ ECHO serca płodu - 350 zł

We wszystkich powyższych, gdy badanie dotyczy ciąży mnogiej, + 100 zł za każdy „dodatkowy” płód (czyli bliźniaki + 100 zł, trojaki + 200 zł itd.)

⇒ USG przepływy Doppler u płodu – 100 zł

⇒ USG ciąży wczesnej (tzn poniżej 11 tygodnia) – 150 zł

⇒ USG narządu rodnego – 150 zł

Informacje i zapisy w rejestracji przychodni specjalistycznej przy ul. Szpitalnej 46.

Lek. med. Tomasz Stasiak

Lek. med. Tomasz Stasiak jest specjalistą w zakresie diabetologii oraz chorób wewnętrznych.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2004 r.

Od 2006 r. związany zawodowo z Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Endokrynologii oraz Kardiologii ZOZ MSWiA w Łodzi.

W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2018 r. w dziedzinie diabetologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w oddziale szpitalnym sprawia, że poza leczeniem cukrzycy służy także pomocą w zakresie innych schorzeń internistycznych.

Specjalizacja:

  • Chirurgia

Lek. med. Michał Wlaźlak

Lek. med.Michał Wlaźlak jest chirurgiem ogólnym, specjalizację lekarską ukończył w 2019 r.
Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia na Wydziale Lekarskim ukończył w 2011 r.

Michał Wlaźlak od 2015 roku jest Doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób w zakresie chirurgii ogólnej, m. in. przepuklin brzusznych, chorób pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, tarczycy.
W ramach Poradni Chirurgicznej lek.med. Michał Wlaźlak wykonuje zabiegi wycięcia zmian skórnych (znamiona barwnikowe, tłuszczaki.)