Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna
Medycyna rodzinna
Ginekologia i położnictwo
Pediatria
Endokrynologia
Chirurgia
Ortopedia
Onkologia
Medycyna pracy
Diabetologia
Alergologia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Psychiatria
Dermatologia
Diagnostyka obrazowa

Przyjmuje w środy w godzinach 14:00 - 18:00

Dr hab. n. med. Adam Durczyński

Dr hab. n. med. Adam Durczyński jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej oraz specjalizantem w chirurgii onkologicznej (od 2015 roku). Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku. W 2010 roku obronił pracę doktorską, a w 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie chirurgii. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w trakcie pracy w Klinice Chirurgii Onkologicznej (2006-2008r.) oraz Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008 do chwili obecnej, obecnie na stanowisku adiunkta). Odbył staże zagraniczne w Klinice Chirurgii Szpitala Erasmus MC w Roterdamie oraz w Klinice Chorób Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie. Dr hab. Adam Durczyński jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów dotyczących tematyki chirurgii ogólnej i onkologicznej, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto jest autorem lub współautorem kilku rozdziałów w książkach do chirurgii onkologicznej oraz tłumaczeń na język polski podręczników chirurgii jamy brzusznej. Ponadto od ponad 10 lat prowadzi ćwiczenia, seminaria i wykłady z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii dla studentów polsko- i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr hab. n. med. Adam Durczyński wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii (pobrania i przeszczepienia nerek). Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym następujących chorób: nowotwory przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych, przerzuty nowotworowe), choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica dróg żółciowych), refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, przepukliny brzuszne, przepukliny w bliźnie pooperacyjnej, przepukliny pępkowe, przepukliny pachwinowe, choroby tarczycy, wole guzkowe, choroby żył, żylaki kończyn dolnych, choroby odbytu, żylaki odbytu, szczelina odbytu, choroby skóry wymagające leczenia zabiegowego, w tym dermatochirurgia estetyczna.

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14:00 - 18:00

Dr n. med. Piotr Hogendorf

Dr hab. n. med. Piotr Hogendorf jest specjalistą chirurgii ogólnej i specjalistą transplantologii klinicznej. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii onkologicznej.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2004 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Łodzi w Szpitalu im. Norberta Barlickiego.

W roku 2008 obronił, z wyróżnieniem, pracę doktorską dotyczącą chirurgii trzustki, której promotorem był Pan Profesor Janusz Strzelczyk.

Specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskał w 2012 roku, a w roku 2016 specjalizację z transplantologii klinicznej.

Od listopada 2013 roku pełni funkcję adiunkta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz ze studentami anglojęzycznymi z zakresu chirurgii ogólnej i transplantologii. W roku akademickim 2010/2011 wyróżniony prestiżowym tytułem „Nauczyciel Akademicki Roku” - „Teacher of the Year”.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji i kilkudziesięciu doniesień zjazdowych prezentowanych w kraju i zagranicą oraz współautorem tłumaczeń podręczników medycznych w języku angielskim.

Ma szerokie zainteresowania. Swoją wiedzę kliniczną systematycznie uzupełnia na licznych szkoleniach, kursach i stażach (m.in.: Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Royal Liverpool Hospital w Wielkiej Brytanii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Erasmus Medical University w Holandii, Klinika Chorób Wątroby Uniwersytetu w Barcelonie, Hiszpania). Włada biegle językiem angielskim.

Dr Piotr Hogendorf wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantacyjnej. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych, przerzuty nowotworowe), choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica dróg żółciowych), refluks żołądkowo-przełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, przepukliny brzuszne, przepukliny w bliźnie pooperacyjnej, przepukliny pępkowe, przepukliny pachwinowe, choroby tarczycy, wole guzkowe, choroby żył, żylaki kończyn dolnych, choroby odbytu, żylaki odbytu, szczelina odbytu, choroby skóry wymagające leczenia zabiegowego w tym dermatochirurgia estetyczna.

Dr n. med. Hubert Jezierski

Dr n. med. Hubert Jezierski jest specjalistą ortopedą traumatologiem.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył w roku 2004. W roku 2012 z czołową lokatą złożył egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W roku 2017 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt. "Badania ultrasonograficzne struktur okolicy wcięcia łopatki u ludzi".

Naukowo współpracuje z Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmując się problematyką neuropatii nerwu nadłopatkowego i anatomią obręczy barkowej.

Specjalizuje się w ultrasonografii narządu ruchu, w szczególności ultrasonografii okolicy barku oraz w operacjach obręczy barkowej takich jak artroskopie barku, rekonstrukcje stawu ramiennego oraz alloplastyki stawu ramiennego. Należy do czołówki operatorów w Polsce w tej dziedzinie. Zakres operacji wykonywanych nie ogranicza się tylko do barku, ale również operacji w zakresie stawu kolanowego, w tym rekonstrukcji w obrębie kolana, alloplastyk stawu biodrowego oraz pełnego zakresu traumatologii narządu ruchu.

W NZOZ Salus dr Hubert Jezierski zajmuje się wykonywaniem diagnostycznych badań ultrasonograficznych narządu ruchu.

Dr hab. n. med. Dariusz Nejc

Dr hab. n. med. Dariusz Nejc jest lekarzem specjalistą z wieloletnim stażem. W 2008 r. obronił pracę habilitacyjną. W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Jest starszym asystentem UM i pracownikiem II Oddziału Chirurgii Onkologicznej Ośrodka Onkohematologii w Łodzi w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika.

Dr Nejc zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów onkologicznych a przede wszystkim specjalizuje się w leczeniu nowotworów skóry, piersi i przewodu pokarmowego.

Dr n. med. Michał Podgórski

Dr n. med. Michał Podgórski ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 r. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ponadto od 2014 pracuje jako wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na podstawie prac prowadzonych w ww. Zakładzie w 2016 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Ponadto Dr Podgórski prowadzi wiele badań naukowych z zakresu radiologii, będąc przy tym kierownikiem grantu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pomimo młodego wieku może wykazać się znacznym dorobkiem naukowym, który w 2016 r. doprowadził do przyznania mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Oprócz publikowania wyników prac Dr Podgórski zajmuje się również popularyzowaniem nauki - został laureatem III miejsca w ogólnopolskim konkursie FameLab (https://www.youtube.com/watch?v=3PppORCf_tk)


Badaniami ultrasonograficznymi Dr Podgórski zajmuje się już od okresu studiów. Ukończył w tym zakresie liczne kursy oraz odbył staże zagraniczne m.in. w Great Ormond Street Hospital w Londynie. Ponadto jest współorganizatorem i wykładowcą na kursach z zakresu USG.

 

Lek. med. Jakub Jankowski

lek. med. Jakub Jankowski jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podstawowym miejscem zatrudnienia jest Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych Uniwersyteckiego Szpitala im. WAM CSW w Łodzi, gdzie szkoli się z zakresu Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa.

W NZOZ "Salus" zatrudniony od listopada 2016 r, jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo udziela konsultacji prywatnych w zakresie zespołów bólowych i chirurgii kręgosłupa.

lek.med. Krystyna Jarocka-KuraszkiewiczLek. med. Krystyna Jarocka-Kuraszkiewicz - specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej i medycyny sportowej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w ciągu 35 lat pracy w SPZOZ w Kutnie, w tym 14 lat pełniła funkcję zastępcy ordynatora na oddziale chirurgii ogólnej.

Zajmuje się diagnostyką chorób dróg żółciowych, przepuklin, chorób żył, żylaków kończyn dolnych, chorób skóry i paznokci wymagających leczenia zabiegowego. Prowadzi również poradnię medycyny sportowej.

Lek. med. Tomasz Stasiak

Lek. med. Tomasz Stasiak jest specjalistą w zakresie diabetologii oraz chorób wewnętrznych.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2004 r.

Od 2006 r. związany zawodowo z Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Endokrynologii oraz Kardiologii ZOZ MSWiA w Łodzi.

W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2018 r. w dziedzinie diabetologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w oddziale szpitalnym sprawia, że poza leczeniem cukrzycy służy także pomocą w zakresie innych schorzeń internistycznych.

Specjalizacja:

  • Chirurgia

Lek. med. Michał Wlaźlak

Lek. med.Michał Wlaźlak jest chirurgiem ogólnym, specjalizację lekarską ukończył w 2019 r.
Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia na Wydziale Lekarskim ukończył w 2011 r.

Michał Wlaźlak od 2015 roku jest Doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób w zakresie chirurgii ogólnej, m. in. przepuklin brzusznych, chorób pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, trzustki, tarczycy.
W ramach Poradni Chirurgicznej lek.med. Michał Wlaźlak wykonuje zabiegi wycięcia zmian skórnych (znamiona barwnikowe, tłuszczaki.)
 

Mgr inż. Julita Ryś

Mgr inż. Julita Ryś jest specjalistą do spraw żywienia i  dietetyki. Ukończyła studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka na Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu oraz dietetykę w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Uniwersytecie Medycznym  w Warszawie.

Od kilku lat promuje zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie. Zajmuje się odchudzaniem i dietetycznym leczeniem osób w każdym wieku. Celem jej działalności jest nie tylko zmiana nawyków żywieniowych i utrata zbędnych kilogramów, ale także doradztwo żywieniowe i dietetyczne w różnych chorobach metabolicznych i cywilizacyjnych takich jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, zespół policystycznych jajników, insulinooporność, dna moczanowa, depresja i wiele innych.

Diagnoza i prowadzenie dietetyczne są ustalane w oparciu o wyniki badań, analizę składu ciała oraz wnikliwy wywiad. Pacjenci otrzymają  fachową pomoc merytoryczną oraz wsparcie we wdrażaniu indywidualnego planu żywieniowego.