Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna
Medycyna rodzinna
Ginekologia i położnictwo
Pediatria
Endokrynologia
Chirurgia
Ortopedia
Onkologia
Medycyna pracy
Diabetologia
Alergologia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Psychiatria
Dermatologia
Diagnostyka obrazowa

Szanowni Pacjenci,

Z powodu pandemii COVID-19 od dnia 16.03.2020 do odwołania rejestracja pacjentów odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie

  • Przychodnia Specjalistyczna Kutno, ul. Szpitalna 46 - numer 24 254 38 68 lub 609 727 500
  • Przychodnia POZ Kutno, ul.Sowińskiego 5 - numer 24 355 76 26 lub 697 909 600
  • Przychodnia POZ Łanięta 9A - numer 24 356 77 88 lub 721 327 722

Konsultacje lekarskie będą odbywały się w formie teleporady.

Polegać to będzie na tym, ze o umówionej godzinie lekarz będzie dzwonił do pacjenta i udzielał porady. Podczas e-porady możliwe będzie uzyskanie zwolnienia lekarskiego.

Jeśli podczas rozmowy telefonicznej lekarz uzna, że badanie bezpośrednie jest konieczne, pacjent zostanie poproszony o przybycie do gabinetu (proszę pojawiać się pojedynczo, bez dzieci).

Telefonicznie na podane powyżej numery można składać także zamówienia na recepty leków stosowanych przewlekle.

Informujemy również, że w przypadku Przychodni POZ Kutno, ul.Sowińskiego 5 zamówienia na przedłużenie recepty leków stosowanych przewlekle można też składać wysyłając SMS pod numer komórkowy (+48) 697 507 800.

W treści SMSa należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę leku, dawkę.

W obecnej sytuacji wszystkie kontynuacje recept zostaną wystawione dłuższy okres.